Bralna značka

Za bralno značko lahko tekmujejo vsi učenci. Tekmovanje poteka od začetka šolskega leta do zaključne prireditve, ki je običajno v prvem tednu meseca junija. Za priznanje S knjigo v svet je potrebno prebrati najmanj 5 knjig s primerno vsebino za posamezni razred....

Knjižničarski krožek

Dejavnosti krožka potekajo v času izposoje in tudi izven nje, če je to potrebno. Člani se seznanjajo s knjižnimi novostmi, urejajo knjige na knjižne police, svetujejo obiskovalcem pri izbiri knjig. Pripravljajo razstave ob pomembnih jubilejih umetnikov in ostalih...

Dejavnosti

Osnovna dejavnost je izposoja, ki poteka vsak ponedeljek od 7.30 do 8.00 in vsak petek od 7.30 do 8.00. V knjižnici potekajo pedagoške ure pod vodstvom učiteljic. Učenci prebirajo leposlovje,  poljudnoznanstveno literaturo in revije, učiteljice strokovno...

Hišni red

V šolski knjižnici si učenci, učitelji in ostali zaposleni izposojajo gradivo v času, ki je določen z urnikom izposoje. Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico, ki jo uporabljajo pri brezplačni izposoji in vračanju gradiva. Izposojeno gradivo (največ 3 enote) morajo...