ČLANI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Člani šolske knjižnice so vsi učenci.

Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico (velja od 1. do 9. razreda), ki jo uporabljajo pri brezplačni izposoji in vračanju gradiva.

Če učenec gradivo poškoduje, uniči ali izgubi, ga je dolžan nadomestiti z novim ali plačati nakup  novega izvoda.

V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače, šolskih torb.

Če učenec pravil ne upošteva ali s svojim neprimernim vedenjem moti druge, mora knjižnico zapustiti.

IZPOSOJA

Osnovna dejavnost  naše knjižnice je IZPOSOJA, ki poteka zaradi epidemije ločeno po razredih. V ponedeljek med 7.30 do 8.15 jo lahko obiščejo učenci 5. razreda, v torek med 7.30 in 8.15 učenci 4. razreda, v sredo med 7.30 in 8.15 učenci 1. razreda, v četrtek med 7.30 in 8.15  učenci 2. razreda in v  petek med 7.30 do 8.15 je obisk knjižnice namenjen učencem 3. razreda.

Urnik je obešen na vratih šolske knjižnice.

V tem času učenci prebirajo poljudnoznanstveno literaturo, revije. Izbirajo si knjige po svojih željah in zanimanjih. Sodelujejo v pogovorih.

Sodelujejo pri bralnih uricah pod vodstvom knjižničarke.

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

V ponedeljek je krožek namenjen učencem 5. razreda, v torek  učencem 4. razreda (v času izposoje). Člani se seznanjajo s knjižnimi novostmi, urejajo knjige na knjižne police. Pripravljajo razstave ob pomembnih jubilejih slovenskih umetnikov in ostalih dogodkih, povezanih s knjigami in branjem.

BRALNE URICE

Bralne urice so namenjene spoznavanju kvalitetne otroške in mladinske literature oziroma predstavljanju priznanih literarnih ustvarjalcev. Potekale bodo ločeno po razredih v času izposoje.

BRALNA ZNAČKA

Društvo Bralna značka podpira razvijanje bralne motivacije učenk in učencev, širjenje in uporabo znanja, globlje razumevanje ter razvijanje socialne občutljivosti, moralni in intelektualni razvoj posameznikov.

To je množična bralna dejavnost, v katero se učenci vključijo prostovoljno, pri čemer razvijajo svoj bralni interes v skladu s svojimi bralnimi zmožnostmi. O prebranem gradivu izražajo svoje mnenje.

Pri izbiri literature jim je na voljo priporočilni bralni seznam, ki zajema kakovostna raznovrstna besedila, poudarek pa je zlasti na izvirnem sodobnem slovenskem leposlovju. Prilagojen je stvarni bralni zmožnosti mladega bralca. Na voljo je na spletni strani Društva Bralna značka.

Priporočilni seznam, ki obsega knjige, ki so na voljo v naši knjižnici, si lahko bralci ogledajo v naši knjižnici.

Tekmovanje poteka od 17. septembra do 23. aprila.

Minimalno število prebranih knjig  v 1., 2. in 3. razredu: 4 knjige (ena ljudska, dve avtorski in ena poezija)

Minimalno število prebranih knjig v 4. in 5. razredu: 5 knjig (ena ljudska, tri avtorske, od tega ena slovenska in ena poezija)

Zagotovo bodo učenci prebrali več knjig in se ne bodo ozirali na minimalno število. Za koga izmed njih pa bo že minimalno število dosežek in tako je tudi prav.

V projektu aktivno sodelujejo razredničarke, saj učenci o vsebini prebranih knjig pripovedujejo njim. V zvezek, ki ga imajo od 1. do 5. razreda,  zapisujejo naslove prebranih knjig. Zapišejo tudi ime avtorja, ime ilustratorja, lahko pa ustvarijo svojo ilustracijo, zapišejo kratko obnovo, opis junakov, svoje mnenje,…

BRALNI BOTRI

Medvrstniška pomoč pri odpravljanju težav z branjem se vedno izkaže tudi kot temelj za dobre in kvalitetne odnose med učenci. Učenec, ki ima težave pri branju, z dogovorom izbere bralnega botra (v svojem oddelku), ki mu pomaga pri odpravljanju težav.

BRALNI KOTIČEK

Deluje po principu “vzemi, beri, vrni”. Je na hodniku pred knjižnico.

CANKARJEVO TEKMOVANJE (4. in 5. razred)

Učenci se pripravljajo na tekmovanje z razredničarko.

MEHURČKI (1., 2. IN 3. razred)

Učenci se pripravljajo na tekmovanje z razredničarko.

NAŠA MALA KNJIŽNICA

To je projekt, ki poteka v okviru podaljšanega bivanja. Izvaja ga učiteljica Alja Benkoč Sušnik. Prijavljeni učenci dobijo USTVARJALNIKE z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Skozi šolsko leto branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujajo zanimive aktivnosti ter številne nagradne naloge.

INDIVIDUALNO BRANJE V RAZREDU IN PODALJŠANEM BIVANJE “ŠOLA BERE”

PISANJE PRISPEVKOV ZA ŠOLSKI ČASOPIS ŠTORKLJA

BRALNI NAHRBTNIK (1. razred)

Dostopnost