ZAPOSLENI NA ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2023-2024

     RAZRED RAZREDNIČARKA                    UČILNICA
1.c Jasna Zupanc  
2. c Petra Artnak  
3. c Janja Kukovič  
4. c Dušica Bele  
5. c Hedvika Pikl  

 

PB1 Alenka Gradišnik  
JV,  varstvo vozačev Tea Fideršek  
PB2 Simona Zorko  

TEHNIČNO OSEBJE

Kuharica, čistilka Aleksandra Kajba  /
čistilka Jožica Krašovec  /
hišnik Matej Nareks  /

 

Dostopnost