OZRK Šentjur nam vsako leto v okviru Tedna otroka nudi različne aktivnosti, med njimi tudi prikaz nudenja prve pomoči in uporabe AED. Učenci 4. in 5. razreda so prisluhnili dr. Mileni Senica Verbič, ki jim je nazorno predstavila pomen pravočasnega in ustreznega nudenja prve pomoči ter jih poučila o njihovi starosti primernem  pravilnem ravnanju v primeru nesreče ali bolezni. Preizkusili so se v nudenju prve  pomoči, tudi oživljanju z uporabo defibrilatorja.

  

Dostopnost