Smo v času elektronskih medijev, ki so priljubljeni tudi med otroki. Knjiga, “prijateljica” od nekdaj, ima močno konkurenco. Ker ima neprecenljivo vrednost za otrokov razvoj, si učiteljice prizadevamo na različne načine spodbujati in ohraniti zanimanje za branje, razvijati bralno kulturo in literarno senzibilnost, bogatiti besedni zaklad in ustvarjalno domišljijo.

To so cilji našega projekta, ki je del triletnega šolskega projekta OŠ Franja Malgaja Šentjur. Njegov namen je izboljšati in razvijati  bralno pismenost naših učencev.

Branje je osnova za uspešno učenje. Ker opažamo, da so učenci slabi bralci in da se njihova bralna kondicija znižuje, prav tako pa imajo čedalje večje težave pri razumevanju, tvorjenju, uporabi in interpretaciji prebranega, učitelji menimo, da je potrebno posebno skrb nameniti izboljšanju in razvoju bralne pismenosti. Sestavili smo akcijski načrt z različnimi dejavnostmi, katerih uresničevanje bomo sproti evalvirali in vrednotili.

NIKOLI NI PREZGODAJ. NIKOLI NI PREPOZNO. VSAK ČAS JE RAVNO PRAVI.

Če bomo strnili moči in sodelovali vsi, bomo zagotovo uspeli. Dragi starši, prisrčno vabljeni k sodelovanju!

Dejavnosti so predstavljene v zavihku KNJIŽNICA.

 

Share on Facebook
Dostopnost