Spoštovani starši in učenci!

S ponedeljkom, 18. 5. 2020, pričnemo s poukom v šolskih prostorih. Ta dan bomo učence sprejemali na asfaltnem igrišču pred šolo po razporedu:
8.00 – 3.c
8.10 – 2.c
8.20 – 1.c

Prosimo, da so učenci pred šolo TOČNI!
Učence oddate pred šolo in v šolo ne vstopate.

Vse ostale dni naj prihajajo v šolo 10 minut pred prvo uro pouka.

Jutranje varstvo bo potekalo vsak dan od 6.00 – 8.00, podaljšano bivanje pa od konca pouka do 16. ure. Učenci se združujejo v skupine:

  1. in 2. razred v učilnici 2. razreda – učiteljica Janja Kukovič in 3. razred v učilnici 4. razreda – učiteljica Tea Fideršek

Prevzemanje otrok iz podaljšanega bivanja poteka PRED ŠOLO. Uro prevzema ste določili v »Izjavi staršev pred vstopom otroka v šolo«, ki ste jo oddali razrednikom. V primeru, da želite spremeniti čas prevzema otroka, to vnaprej sporočite učitelju PB ali razredniku.

Za zajtrk, malico in kosilo bo poskrbljeno. Kdor se želi še naročiti, naj to stori na prehrana@fmalgaja.si ali na tel. št. 03 746 3802.

NOVO – kdor bi želel naročiti kosilo na dom (učenci, ki so doma, družine, ali posamezniki), naj svojo odločitev sporočijo en teden vnaprej. Za prvi teden bo mogoče kosilo na dom naročiti od torka naprej.

Prevozi otrok bodo potekali po ustaljenem voznem redu. Za učence vozače pa so posebna priporočila glede obvezne nošnje mask, razkuževanja rok in zadostne medsebojne razdalje. V kolikor je mogoče, naj učence v šolo vozijo starši.
Protokol vstopanja in izstopanja iz šole:

V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja …).

Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.

V šolo naj vstopajo le zdrave osebe (brez znakov akutne okužbe dihal).

Učenci odlagajo oblačila v šolski garderobi, na svoj obešalnik. Obvezna je dnevna higiena oblačil – redno preoblačenje v čista in oprana oblačila.

Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku. Pred šolo se ne družijo, ampak odidejo proti domu. Starši lahko prevzamejo otroka pred šolo oz. pri zunanjih igriščih.

Šola bo v času pouka zaklenjena.

Protokol izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa:

Za načrtovanje organizacije dela v učilnicah poskrbi učiteljica. Pri tem poskrbi, da med učenci ni tesnih stikov, izmenjave učnih pripomočkov, gradiv in učil.

Učenci šolskih torb ne nosijo domov. Vse učne pripomočke, zvezke in učbenike imajo v šoli. Igrač v šolo ne nosijo.

Utrjevanje znanja naj bo del učne ure. Učitelj lahko določi domačo nalogo, a naj bo ta odrejena smiselno in brez uporabe učnih gradiv.

V primeru vračanja in pregledovanja nalog, izdelkov in učnih listov, učitelj določi odlagalno mesto, kjer gradivo »odleži« vsaj dva dni. V času pouka in odmorov učenci razredov ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja. Zadrževanje na hodnikih šole ni dovoljeno. Uporaba stranišč je dovoljena samo za enega učenca hkrati.

Uporaba zunanjih igrišč in telovadnice je dovoljena za eno skupino na ograjeno površino oz. z zagotovilom učitelja, da med učenci ne sme priti do stikov.

Protokol v primeru suma na okužbo s koronavirusom oz. znaki covid-19:

Učitelj obvesti starše in učenca se takoj napoti domov. V primeru, da to ni mogoče, se ga premesti v izolacijsko sobo.

Učitelj o tem obvesti vodstvo šole.

Prosim vas za razumevanje in strpnost, če se bo kje kaj zataknilo – verjamemo, da smo skupaj dovolj pametni, da bomo rešili vse zaplete in pri
tem spoštovali tudi vsa navodila.

 

Lepo vas pozdravljamo,

kolektiv POŠ Blagovna

Share on Facebook