Spoštovani,

prosimo vas, da do 26. aprila 2020, prijavite svoje otroke k neobveznim izbornim predmetom (za učence 4., 5. razreda),  v program varstva učencev (za učence 2., 3., 4. in 5. razreda) in izpolnite obrazec za pristop k nabavi delovnih zvezkov (vsi razredi).

Neobvezni izbirni predmeti

PRIJAVNICA: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 4. razred v šolskem letu 2020/2021

PRIJAVNICA: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 5. razred v šolskem letu 2020/2021

PRIJAVNICA: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 6. razred v šolskem letu 2020/2021

OBVESTILO O UČBENIKIH IN DELOVNIH ZVEZKIH

PRIJAVA UČENCA V JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV IN PODALJŠANO BIVANJE

Starši bodočih prvošolcev ste prijavnice že oddali ob vpisu. Potrebujemo pa vaše soglasje za nakup učnih gradiv.

 


Vse obrazce (lahko tudi sken ali fotografijo) vrnite po e-pošti na naslov letošnje razredničarke najkasneje do 26. aprila 2020!

Share on Facebook