Športni dnevi in ostale gibalne naloge v sklopu pouka na daljavo imajo v teh časih nove vrednote, izzive in užitke. Tudi v 3. c razredu so si starši z učenci zastavili visoke cilje, jih dosegli, ob tem uživali in z veseljem delili še filme in fotografije.

Alenka Gradišnik

vredno ogleda:   POVEZAVA 1       POVEZAVA 2

Share on Facebook