Branje je ključ do znanja, so vrata v svet domišljije in pot do notranjega dialoga. Zato se je učiteljica Alenka Gradišnik v 3.c na POŠ Blagovna odločila za razredni projekt Boš bral knjigo z menoj. Učenci v šoli vsak dan berejo; eni glasno, drugi tiho in beležijo bralne minute. Lahko verjamete, da se je do počitnic nabralo 1596 bralnih minut, kar je 26,6 ur. In rezultati? Učenci radi berejo in se veselijo svojega napredka (tehnika branja, razumevanje prebranega, motivacija, besedišče …).
Naj bo tudi med počitnicami kakšna minuta namenjena raziskovanju dogodivščin v knjigah.

Alenka Gradišnik

Share on Facebook