Letos se je zaključilo že 36. republiško tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki pod strokovnim in organizacijskim vodstvom Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva, poteka po vseh slovenskih osnovnih šolah ter šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Šentjur je bila v ta projekt vključena tudi naša šola. V tekmovanju je sodelovalo 67 učencev od 2. do 5. razreda.  Približno enkrat mesečno nas je nenapovedano obiskala medicinska sestra Rosanda Klakočer in naključno izbranim otrokom s pomočjo testne tablete naredila kontrolo čistosti zob. Učenci 2. razreda smo bili pri umivanju zob tokrat najbolj vestni in natančni, zato smo si prislužili priznanje ter praktične nagrade. Veseli drugošolci smo si zadali, da  se bomo tudi v prihodnje trudili in redno skrbeli za čistočo svojih zob, kar je tudi poglavitni cilj omenjenega projekta.

Share on Facebook