Vzgoja za zdravje je proces, ki omogoča posamezniku, da razvije potenciale na področju zdravja in zdravega načina življenja. Pomeni tudi informiranje in učenje o zdravih izbirah in zdravih navadah. S tem namenom nas je obiskal medicinski brat Jani Senger iz Centra za krepitev zdravja Šentjur, ki deluje pod okriljem JZ Zdravstveni dom Šentjur. Drugošolcem je na izviren in šaljiv način predstavil pomen pravilnega umivanja rok, vsakodnevnega gibanja, zdravih prehranskih navad ter počitka. Prebral jim je poučno pravljico o Brokolinu ter skupaj z otroki izdelal merilec uživanja sadja ali/in zelenjave. Drugošolci pa so mu obljubili, da bodo do naslednjega skupnega druženja, upoštevali vse njegove zdrave nasvete.

Petra Artnak

Share on Facebook