Društvo Bralna značka podpira razvijanje bralne motivacije učenk in učencev, širjenje in uporabo znanja, globlje razumevanje ter razvijanje socialne občutljivosti, moralni in intelektualni razvoj posameznikov.

To je množična bralna dejavnost, v katero se učenci vključijo prostovoljno, pri čemer razvijajo svoj bralni interes v skladu s svojimi bralnimi zmožnostmi. O prebranem gradivu izražajo svoje mnenje.

Pri izbiri literature jim je na voljo priporočilni bralni seznam, ki zajema kakovostna raznovrstna besedila, poudarek pa je zlasti na izvirnem sodobnem slovenskem leposlovju. Prilagojen je stvarni bralni zmožnosti mladega bralca. Na voljo je na spletni strani Društva Bralna značka.

Priporočilni seznam, ki obsega knjige, ki so na voljo v naši knjižnici, si lahko bralci ogledajo v naši knjižnici.

Tekmovanje poteka od 17. septembra 2018 do 23. aprila 2019. Tekmovanje bomo zaključili s prireditvijo, na katero bomo povabili znanega slovenskega umetnika. Učenci se bodo prireditve udeležili, če bodo prebrali zadostno število knjig.

Minimalno število prebranih knjig  v 1., 2. in 3. razredu: 4 knjige (ena ljudska, dve avtorski in ena poezija)

Minimalno število prebranih knjig v 4. in 5. razredu: 5 knjig (ena ljudska, tri avtorske, od tega ena slovenska in ena poezija)

Verjamem, da bodo učenci prebrali več knjig in se ne bodo ozirali na minimalno število. Za koga izmed njih pa bo že minimalno število dosežek in tako je tudi prav.

 

Share on Facebook