Osnovna dejavnost je IZPOSOJA, ki poteka vsak ponedeljek od 7.30 do 8.00 in vsak petek od 7.30 do 8.00.

V knjižnici potekajo PEDAGOŠKE URE pod vodstvom učiteljic.

V okviru šolske knjižnice deluje KNJIŽNIČARSKI KROŽEK. Člani se seznanjajo s knjižnimi novostmi, urejajo knjige na knjižne police, svetujejo obiskovalcem pri izbiri knjig. Pripravljajo razstave ob pomembnih jubilejih slovenskih umetnikov in ostalih dogodkih, povezanih s knjigami in branjem. Učencem jih predstavijo na jutranjih zborih.

Učenci PREBIRAJO poljudnoznanstveno literature in revije, učiteljice strokovno literaturo.

 

Share on Facebook