V šolski knjižnici si učenci, učitelji in ostali zaposleni izposojajo gradivo v času, ki je določen z urnikom izposoje.

Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico, ki jo uporabljajo pri brezplačni izposoji in vračanju gradiva. Izposojeno gradivo (največ 3 enote) morajo vrniti v roku 14 dni, priročno literaturo in periodični tisk si smejo izposoditi med petkom in ponedeljkom.

Če učenec gradivo poškoduje, uniči ali izgubi, ga je dolžan nadomestiti z novim ali plačati nakup  novega izvoda.

V času izposoje obiskovalci v knjižnici prebirajo knjige in revije, se tiho pogovarjajo in ustvarjajo.

V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače, šolskih torb.

Če učenec pravil ne upošteva ali s svojim neprimernim vedenjem moti druge, mora knjižnico zapustiti.

Share on Facebook