Za bralno značko lahko tekmujejo vsi učenci. Tekmovanje poteka od začetka šolskega leta do zaključne prireditve, ki je običajno v prvem tednu meseca junija.

Za priznanje S knjigo v svet je potrebno prebrati najmanj 5 knjig s primerno vsebino za posamezni razred. Priporočilni seznam, ki ni obvezujoč, je učencem na voljo v knjižnici.

Učenci uporabljajo od prvega do petega razreda isti zvezek za bralno značko, v katerega zapisujejo naslove prebranih knjig, njihove avtorje in ilustratorje, obnove, oznake glavnih junakov, vsebino ilustrirajo… O vsebini prebrane knjige pripovedujejo razredničarki.

Tekmovanje zaključimo s prireditvijo, na katero običajno povabimo priznanega slovenskega literarnega ustvarjalca ali ustvarjalko.

Share on Facebook