Osnovna dejavnost je izposoja, ki poteka vsak ponedeljek od 7.30 do 8.00 in vsak petek od 7.30 do 8.00.

V knjižnici potekajo pedagoške ure pod vodstvom učiteljic.

Učenci prebirajo leposlovje,  poljudnoznanstveno literaturo in revije, učiteljice strokovno literature.

Share on Facebook