V šolski knjižnici si učenci, učitelji in ostali zaposleni izposojajo gradivo v času, ki je določen z urnikom izposoje. Ob vpisu prejmejo člansko izkaznico, ki jo uporabljajo pri brezplačni izposoji in vračanju gradiva. Izposojeno gradivo (največ 3 enote) morajo vrniti v roku 14 dni.

Knjigo, ki jo učenec poškoduje uniči ali izgubi, je dolžan nadomestiti z novo ali plačati nakup nove.

V času izposoje učenci prebirajo knjige in revije, se tiho pogovarjajo in ustvarjajo. V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače, šolskih torb.

Če učenec pravil ne upošteva ali s svojim neprimernim vedenjem moti druge, mora knjižnico zapustiti.

 

Share on Facebook